Stormen Gudrun

Klicka på en bild eller klicka på kartan för att komma till de olika stormskadorna.

Smålandsstenar
Villstad- Hakarp Hulegård - Bränne
Kollåkersskog Fler stormskador
Runt Borlången Timmer- lagring
Ö om Åtterås  


©2004 Per Edvardsson       Senast uppdaterat 2007-07-29       per_edvardsson@spray.se     Till startsidan

 

Ågården-Villstad Villstad Kollåkersskog Borlången Åtterås Hulegård-Bränne Smålandsstenar