Mer stormskador

Stormskador från Solhäll söder om Skeppshult
Bröttjaryd - Oxås norr om Broaryd
Vä väster om Reftele
Bäckshult (sigges loge) i Gnosjö kommun