Datorkunskap DAA1201

Prövning av ett ämne innebär att eleven vid ett eller vid ett fåtal tillfällen ska bevisa att eleven har den kunskap som motsvara kursmålens kriterier.
Enl. Skolverket:

Skolverkets kursplan för DAA1201

Lokal anpassning av kursplan för betyget MVG

Det är inte säkert att nedanstående länkar ger all den information som är nödvändig för att tillfullo klara av kraven. Även om vår litteratur "datorkunskap" inte står omnämnt under alla punkter så kan det finnas information att hitta i litteraturen.

 

 

 


©2004 Per Edvardsson       Senast uppdaterat 2006-03-09       per_edvardsson@spray.se     Till startsidan