Orienteringskurser i Data

På GKC Gnosjökunskapscentrum har vi två orienteringskurser som förbereder studenten på kursen Datorkunskap. Obs orienteringskurserna är ej fastställda

Orienteringskurs A och B sker utan att studenten behöver inskaffa någon litteratur utan de nödvändiga övningarna finns tillgänglig under aktuella kurslänkar längst ned på denna sida.
Målsättningen med kurserna är att studenten efter genomförda kurser skall ha en kunskap i datahantering som stora drag motsvarar ungdomsskolans högstadium.

Orienteringskurs A har inga förkunskapskrav utan vänder sig till nybörjaren och i stort sett all undervisning sker genom gemensamma övningar.
Det finns ej heller några krav på i vilken takt som undervisningen bör genomföras utan detta styrs av läraren genom kontakt med deltagarna och bygger på deras kunskapsnivå.
Detta innebär att kursen vid olika kurstillfällen kan ha ett lite annorlunda upplägg. Länk till kursinnehåll

Orienteringskurs B bygger på orienteringskurs A och studenten bör ha kunskaper som motsvarar denna.
Orienteringskurs B har ett mer fastställt schema över vad som kommer att genomföras vid de olika tillfällena.
Även denna kurs tar dock hänsyn till studenten kunskaper genom att moment läggs till eller tas bort vid de olika lektionstillfällena och de sista lektionerna, 9 och 10 hålls öppna för att möta studenternas önskningar.
Även denna kurs genomförs till stor del av gemensamma övningar även om inslaget av enskilt arbete här kan vara lite större. Länk till kursinnehåll.

 

Länkar till tidigare och pågående kurser:


©2004 Per Edvardsson       Senast uppdaterat 2006-04-06       per_edvardsson@spray.se     Till startsidan