Uppgifter till HP2

Följande uppgifter är det lämpligt att ni gör på lektionerna den 20/10 och 21/10.

  1. Läs och lyssna på följande artikel och skriv ihop en fråga till den övriga klassen. KO- borgen
  2. Läs och lyssna på följande artikel och skriv ihop en fråga till den övriga klassen. KO- Konsumentkreditlagen
  3. På sidan 133 i boken står det om Företagshypotek, detta har numera ändrat namn till företagsinteckningar. Vad kan du utläsa för skillnader mellan de gamla och nya reglerna?
    Nedteckna skillnaderna! Bolagsverket företagsinteckningar
  4. Det kommer en ny aktibolagslag den 1 januari 2006, skriv ned några skillnader och motivera varför du tycker de är viktiga? Bolagsverket - Den nya aktiebolagslagen.
  5. Det finns tre slags förmånsrätter vid fodringar. Beskriv dem och ger exempel på de olika typerna.
    Kronofogdemyndigheten förmånsrätt (konkurs - förmånsrätt)

 


©2004 Per Edvardsson       Senast uppdaterat 2005-10-19       per_edvardsson@spray.se     Till startsidan