Världens största länder

1 Ryssland 17 075 400
2 Kanada   9 976 139
3 Kina   9 596 960
4 USA 9 363 123
5 Brasilien 8 511 965
6 Australien 7 700 000
7 Indien 3 287 590
8 Argentina 2 796 427
9 Kazakstan 2 717 400
10 Sudan 2 505 810