Detta är ett felaktigt svar!
Du svarade fel på fråga 1.

Du kommer snart tillbaks till föregående fråga, så att du kan svara på nytt.