MUG eller MIG

Är det bäst att slå mobs i eller utnför grottorna?
Det finns fördelar med både MUG (mobs utanför grottor) och MIG (mobs i grottor)

MIG MUG  

Fördelar:

 • Ger fyra gånger mer XP
 • Mobsen står tätare så det går fortare att samla ihop dem.
 • Man har större nytta av Chantra Shop prylar.

Fördelar:

 • Mobsen ger ofta mer drops
 • Kan ofta vara lättare väg tillbaka om man dör.
 • Är ofta mer lönsamt.

Nackdelar:

 • Mobsen slår hårdare
 • Mobsen har mer HP
 • Större risk för PvP - större risk för att bli störd
 • Man gör ofta av med mer flaskor.
 • Svårare att få behålla sin plats.

Nackdelar:

 • Man levlar lite långsammare
 • Tar längre tid att samla ihop mobsen
 • Svårt att hitta bra ställen med många mobs
 • Svårare att hitta riktigt bra utrustning (unika saker)

 

Hur stor är då skillnaden mellan MIG och MUG?

Level 21 Mobs har en XP skillnad på 400% och det tycks gälla för de flesta nivåer.
För de flesta nivåer verkar det också finnas en HP differens mellan MIG och MUG på 230% samt en skillnad i hur mycket de skada som ligger på 150%.

Att MIG har 2,3 ggr så mycket HP innebär att du statiskt sett får slå nästan 2,3 ggr så många slag för att slå ned mobsen i grottan
Att de gör 50% mer skada innebär att du för att löpa samma risk kan ta drygt 50% mer mobs per runda utanför grottorna, det är ju mindre risk att alla träffa dig nästan samtidigt om de är fler.

Dett ger oss en möjlighet att ställa upp följande formel:
XP differens/ HP differens / Skade differens -->
400% /230% / 150% = en skilnad på ca 15% mellan MIG och MUG.

Att mobsen i grottorna ger 15% större XP är dock en sanning med modifikation, den stora skillnaden ligger nog istället i den tid som det tar för dig att samla ihop mobsen och att ev. vänta på att de skall återuppstå från de döda.
Detta förstärks av att du kommer att få samla ihop mobsen utanför grottorna 2.3 ggr så många gånger eftersom de bara har 43% av den HP som mobsen i grottorna har.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©2004 Per Edvardsson       Senast uppdaterat 2008-10-20       per_edvardsson@spray.se     Till startsidan